Счетоводни услуги

Счетоводни услуги за малки и средни фирми - ние ще се погрижим за цялостното счетоводно обслужване на Вашата фирма.

Slide 1

Отчет, Дневници и Справка Декларация

Получаване на Отчета, Дневниците и Справката Декларация за съгласуване в тридневен срок преди крайната дата за предаване.

Дневник Покупки и Продажби

всеки месец – Дневник за Покупките,Продажбите и Справките Декларация по ЗДДС – в хартиен вариант, както и на електронен носител.

Обработка на платежни документи и отчети

Изготвяне в срок на всички платежни документи за данъчните и осигурителните разчети най-малко два работни дни преди крайния срок за плащането им.

Декларация ЗКПО или ЗДДФЛ

Ежегодна обработка и създаване на Данъчна Декларация по ЗКПО или ЗДДФЛ от счетоводна къща Икономикс 95 ЕООД.

Последни публикации от Икономикс 95

"Стартирахме с двама човека на българския пазар и в момента имаме над 10 служители по света, както и клиенти от САЩ, Англия и Канада. Икономикс 95 ЕООД обслужва цялостния ни счетоводен процес, което ни позволява да се развиваме успешно на международно ниво."
Деврикс ЕООД